fredag 23. januar 2015

De siste nissene går ut av stua

 Her er
de siste
nissene
satt opp til å
forlate stua
for denne
gangen.

Velkommen
tilbake
neste jul
det er jo ikke
så mange
månedene til.

;)