mandag 24. november 2014

Det er ikke så mange nisser her nå

Her er noen av de
700 nissene
Bjarne Hunslunds har.

Han hadde bare satt fram
ca. 350 av nissene sine,
når Dagbladet Finnmarken
skrev om han
i desember 2013

Ingen kommentarer: